Oblíbené odkazy
univerzální dekorativní styl, který se rozšířil především v Evropě a v USA ve 20. a 30. letech dvacátého století v průmyslu a řemesle. Nese rysy mnoha směrů, především kubismu, futurismu a secese. Slovo dekorace má několik významů: ozdoba obecně, např šperk dekorace v umění ornament divadelní dekorace udělení vyznamenání nebo řádu - dekorování