Oblíbené odkazy
Plot či oplocení je volně stojící stavba, která má za úkol zabránit nebo omezit pohyb přes nějakou hranici. Na rozdíl od zdi má mnohem jednodušší konstrukci. Zeď je postavena z kamene nebo betonu a zabraňuje nejenom pohybu ale i průhledu. Ploty mají různé užití: ohrada – má za úkol udržet hospodářská zvířata na určeném místě, zabránit přístupu predátorů ke zvěři (např. v oborách) , nebo zamezit poškození rostlin (např. lesní oplocenky) zabezpečit soukromí, brání průhledu nebo pronikání hluku a prachu (např. živý plot) dočasné omezení pohybu při dopravní uzavírce nebo při stavebních pracích bezpečnostní plot – brání pohybu nepovolaných osob dekorativní plot – dotváří celkový vzhled domu, zahrady nebo krajiny Typy plotů Podle struktury: Plot má zpravidla sloupky a výplně, nebo je složen z dílců, případně jde o souvislý samonosný pás. Podle materiálu: kombinace materiálů zděné sloupky, kamenná podezdívka, výplně dřevěné na ocelových příčlích železobetonové sloupky, výplň z ostnatého drátu dřevěný plaňkový –  sloupky, příčle a plaňky palisáda kovový ocelové sloupky a drátěné pletivo plot z vlnitého plechu litinový plot keramický z děrovaných cihel kamenný betonový z betonových ozdobných prefabrikátů živý plot Podle speciálních vlastností elektrický ohradník Podle tvaru balustráda