Oblíbené odkazy
Fixační tekutina (zkráceně fixáž) se používá k fixaci trvalých mikroskopických preparátů. Fixací se rozumí rychlé usmrcení biologického materiálu a upevnění vnitřních struktur proti vlivům vnějšího prostředí. V průběhu odumírání totiž dochází ke změnám vnitřní struktury. Fixace navozuje koagulaci protoplazmy což zvýrazňuje vnitřní struktury. Fixační tekutiny jsou chemické směsi nejčastěji obsahující ethanol, formaldehyd, kyselinu octovou, k. propionovou, dichroman draselný či glutaraldehyd. Použití fixáže závisí na zájmu pozorovatele a následném typu barvení.  Druhy fixace: cytologické preparáty Navašinova fixáž – obsahuje 15 ml 1% oxidu chromového, 1,5 ml ledové kyseliny octové a 4 ml 40% formaldehydu. Fixuje dobře jádro a jaderné dělení. Délka fixace je 12-24 hodin, následné propírání v tekoucí vodě po dobu 12 h. Němcova fixáž – obsahuje 25 ml 1% oxidu chromového, 25 ml 3% dichromanu draselného a 4 ml 40% formaldehydu. Fixuje dobře buněčné organely. Doba fixace 24-48 hodin, propírání v tekoucí vodě 18-24 h. Fixace se během této doby musí 3x vyměnit. histologické preparáty FPA fixáž – obsahuje 90 ml 50%, nebo 70% ethanolu, 5 ml kyseliny propionové a 5 ml 40% formaldehydu. Fixuje lépe cytologické detaily než FAA fixáž. Je stála; následná barvitelnost je dobrá. Doba fixace je 6-24 hodin – preparát se následně propírá asi 12 h proudící vodou. FAA fixáž – obsahuje 90 ml 50%, nebo 70% ethanolu, 5 ml ledové kyseliny octové a 5 ml 40% formaldehydu. Fixuje dobře chromozómy, ale špatně protoplasmu. Je stálá; následná barvitelnost