Oblíbené odkazy
Polyuretan je polymer, který se vyrábí polyadicí diizokyanátů a dvoj- nebo vícesytných alkoholů za vzniku karbamátové (uretanové) vazby. Izokyanáty velmi snadno reagují se všemi sloučeninami, které obsahují aktivní uhlík (což je např.voda, alkoholy, fenoly, thioly, aminy, karboxylové kyseliny aj.) Hlavní růstová reakce je proto doprovázena řadou vedlejších reakcí, z nichž některé se cíleně využívají při výrobě určitých typů polyuretanů, např.při výrobě pěnového polyuretanu je důležité uvolňování CO2 (díky reakci izokyanatové skupiny s vodou), protože působí jako nadouvadlo. Vlastnosti - lehké, pevné Použití pro výrobu:   výroba lepidel pěnový molitan textilní vlákna